Grondwerk

Bagger werkzaamheden

Filter bemaling

Diep boringen

Drainage

Besturen e.o. bedienen

 

Besturen van grond verzet machines en landbouwmachines.

Besturen van vrachtwagen met aanhanger.